home | services | klanten | over courtroads | contact
Business development

Overtref uw doelstellingen

Business Development van Courtroads behelst het ontwikkelen van nieuwe zakelijke kontakten tussen bedrijven. Wij matchen het portfolio van onze opdrachtgevers met potentiële klanten in het zakelijke netwerk van Courtroads. Courtroads zit daarmee exact op het raakvlak van vraag en aanbod. Courtroads ondersteunt ICT bedrijven in het realiseren van de commerciële doelstellingen.

Courtroads biedt opdrachtgevers een tweetal mogelijkheden:

1.  Sales Improvement

Bij deze vorm van Business Development levert Courtroads een dienst waarmee gestructureerd wordt gewerkt aan het verbeteren van de verkoopresultaten van opdrachtgevers. Samen met de opdrachtgever wordt eerst het portfolio geanalyseerd en geoptimaliseerd. Tevens onderzoeken we product/markt combinaties voor het portfolio en de aansluiting op de steeds kritischer en individueel ingestelde behoeften van uw prospects. Hierna definieert Courtroads de markten en bedrijven waar het aanbieden van dit portfolio tot meeste succes leidt en gaat daarmee van start.

De benadering van de doelgroepen voert Courtroads uit op basis van drie manieren:

Individueel gedreven;

Deze aanpak is succesvol bij een groep van bedrijven die eigenschappen hebben die sterk met elkaar overeenkomen, zoals: omvang, geografische spreiding, beursgenoteerdheid. Bedrijven worden hierbij individueel en op kwalitatief hoogstaande manier benaderd.

Marktgedreven;

Deze aanpak is vooral succesvol indien het portfolio van opdrachtgevers zich bij uitstek leent voor een groep bedrijven die binnen dezelfde sectoren actief zijn. Deze aanpak wordt uitgevoerd richting een complete groep van geselecteerde bedrijven binnen een branche. De benadering van prospects door Courtroads en haar partners richt zich op de gemeenschappelijke ontwikkelingen binnen deze sector en de oplossingen die zij hiervoor biedt.

‘Gebeurtenis’ gedreven;

Deze aanpak is georganiseerd om een gebeurtenis heen. Voorbeelden hiervan zijn: de aanscherping van de wetgeving en toezicht voor financiële instellingen, gebrek aan gekwalificeerd personeel, teruglopende marktomstandigheden.

Het portfolio en de benadering van opdrachtgevers worden zodanig afgestemd dat dit een perfecte oplossing biedt voor dergelijke gebeurtenissen. Dit is een integrale aanpak van zowel marketing-, PR- als verkoopactiviteiten door Courtroads en haar partners.

2. Relationship Sales

Op basis van  het portfolio van de opdrachtgever, legt Courtroads combinaties tussen haar opdrachtgevers en mogelijke klanten. Courtroads combineert de potentiële oplossingen die het portfolio van de opdrachtgevers bieden de latente behoefte van de doelgroep. Dat uitgangspunt leidt tot een spoedig en succesvol verkoopproces.

Dit levert opdrachtgevers de mogelijkheid om snel nieuwe klanten te werven en hun portfolio bij de juiste bedrijven en personen te positioneren. De basis van het succes van deze aanpak is dat alle partijen baat hebben bij de combinatie die gelegd wordt door Courtroads. De opdrachtgever haalt nieuwe klanten binnen, de te benaderen partij krijgt met de leverancier een oplossing aangedragen voor problemen waarmee ze worstelen. Indien deze er niet zijn, zal er Courtroads deze relaties hiervoor ook niet benaderen. Deze aanpak is mogelijk door de uitgebreide kennis van bestaande relaties en bekende markten van Courtroads.

© 2023 Courtroads | Algemene voorwaarden | info@courtroads.nl