home | services | klanten | over courtroads | contact
Werkwijze

Transparant en pragmatisch

De werkwijze van Courtroads is doelgericht, planmatig, transparant en pragmatisch.

In de visie van Courtroads is een gezamenlijk gedragen doelstelling, gebaseerd op realistische uitgangspunten, voor ieder bedrijf essentieel. De kracht van iedere verkoopstrategie, marktbenadering, laat staan een verkoopgesprek zit in de te realiseren doelstellingen. Bij de start van de activiteiten van Courtroads is de doelstelling van het bedrijf het uitgangspunt. Courtroads kan samen met de opdrachtgever deze doelstelling opnieuw definiëren, aanpassen of vaststellen.

Deze doelstelling wordt vervolgens meegenomen in de activiteiten en de doelstelling die Courtroads voor haar opdrachtgevers uitvoert. Voorbeelden van overeen te komen doelstelling zijn onder andere:

  • omzetverhoging;
  • marge verbetering;
  • optimale portfolio mix creëren;
  • marktaandeel vergroten;
  • succesvolle introductie van een nieuw product;
  • verminderen van churn;
  • conversie van product in dienst;

Vanuit deze doelstelling wordt door Courtroads een plan opgesteld hoe deze doelen te realiseren, en binnen welke termijn.

Ervaring teltThijs van Hofwegen, oprichter Courtroads:

"...Als het niet goed voelt is daar vaak een goede reden voor. Ga daarnaar op zoek..."

© 2023 Courtroads | Algemene voorwaarden | info@courtroads.nl